Прием в V клас

За учебната 2017/2018 година в СУ,,Христо Смирненски“ – гр. Гулянци ще се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки. При подадени заявления на родители, които надвишават определения брой ученици в двете паралелки може да се сформира и трета при спазване на Наредба №7 от 29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. При желание на родителите и съобразно броя на подадените заявления до 1 септември да се сформира една група ЦДО.

 1. Родителите /настойниците/ подават документи до директора на училището за постъпване на детето в пети клас съгласно графика, посочен в настоящата заповед.

III. Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2017/2018 г.;

2.Удостоверение за завършен начален етап на образование;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

 

IV.График на дейностите свързани с приема в  V клас.

1.Подаване на документи

 • Подаване на заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2017/2018 г.
 • Представяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 • Представяне на копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 • Представяне на протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;
 • Представяне на други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

Срок: От 12.06.2017 г. до 23.06.2017 г.

Отг.: Комисията по прием за V клас.

2.На 26.06.2017 г. в 17.00 ч. се обявяват списъците с класираните ученици

Срок: От 12.06.2017 г. до 23.06.2017 г.

Отг.: Комисията по прием за V клас.

3.Записването на класираните ученици се извършва само с оригинално удостоверение за завършен начален етап на образование

Срок: От 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

Отг.: Комисията по прием за V клас.

4.Обявяване на свободните след първо класиране места.

Срок: 03.07.2017 г. до 17.00 ч.

Отг.: Комисията по прием за V клас.

 1. Попълване на свободните места.

Срок: От 04.07.2017 г. до 08.09.2017 г.

Отг.: Комисията по прием за V клас.

 1. V. Критерии за класиране на деца в пети клас за учебната 2017/2018 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:
 1. Удостоверение за завършен начален етап издадено от СУ,,Христо Смирненски“, гр. Гулянци.
 2. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в СУ ,,Христо Смирненски” – доказва се с копие от първа страница от бележника на обучаемия.
 3. Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището.
 4. Деца, живеещи в близост до училището /представя се адресна регистрация/
 5. Деца близнаци или сираци
 6. Деца със СОП

Критериите са подредени по  тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в първи клас деца не надвишава обявените места.

 1. VI. Приемът на документи да се извършва в кабинета на заместник-директора по учебната дейност от 8.00 часа до 16.00 часа от комисия в състав:

Председател: Евгени Димитров Лилов – заместник-директор учебна дейност

Членове:

1.Миглена Василева Маркова – главен учител по математика

 1. Малина Иванова Дачева – старши учител по математика
 2. Ирина  Кирилова Николова – старши учител по БЕЛ
 3. Татяна Генадиевна  Нитова  – старши учител по руски език
 4. Маринела Тодорова Тодорова – старши учител по френски език
 5. Пламена Тодорова Христова – старши учител по английски език
 6. Сашка Кирилова Йолова – ЗАС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре